Nukleárny seminár - Fedor Šimkovic (19.5.2021)

v stredu 19.5.2021 o 14:00 hod. online formou


13. 05. 2021 14.17 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. 

Názov: Atómové jadro – laboratórium na štúdium vlastností a interakcií neutrín

Termín: 19.5.2021, 14:00 hod., MS Teams 

Abstrakt:
Druhý ročník súťaže o ocenenie Eset Science Award, organizovaný v roku 2020, skončil úspešne pre Katedru jadrovej fyziky a biofyziky, Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenený vedec prezentuje stručne svoju akademickú kariéru a hlavné úspechy dosiahnuté v oblasti neutrínovej fyziky a atómového jadra. Zahŕňa to aj teoretickú podporu a tvorbu fyzikálneho programu viacerých experimentov (NEMO3/SuperNEMO, ECHo atď), formovanie spolupráce s experimentami SuperNEMO, Baikal-GVD and JUNO, organizovanie letných škôl Bruna Pontecorva fyziky neutrín a konferencií venovaných malo- a mnoho-nukleónovým sústavám.