Nukleárny seminár - Boris Andel (24.3.2021)

v stredu 24.3.2021 o 14:00 hod. online formou


18. 03. 2021 18.13 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Boris Andel, PhD.

Názov: Oneskorené štiepenie po beta premene: štúdium nízkoenergetického štiepenia cez zriedkavý spôsob premeny

Termín: 24.3.2021, 14:00 hod.,  


Abstrakt:
Oneskorené štiepenie po β premene (βDF) je proces, v ktorom sa štiepi dcérske jadro, ktoré vzniká pri β premene vo vzbudenom stave. Energia vzbudeného stavu je limitovaná Q hodnotou β premeny, ktorá je typicky menej ako 12 MeV. Preto βDF patrí medzi tzv. nízkoenergetické štiepenie, ktoré je citlivé na štruktúru jadra. Tento proces otvára možnosti na štúdium vlastností štiepenia exotických jadier, pre ktoré by iné spôsoby výskumu nízkoenergetického štiepenia boli extrémne obtiažne alebo v súčasnosti nemožné [1,2]. Zároveň je to však veľmi zriedkavý spôsob premeny, ktorý bol doposiaľ identifikovaný iba pre menej ako 30 izotopov. Na tomto seminári bude predstavený βDF proces a jeho význam. Následne budú prezentované nedávne experimentálne výsledky získané vrámci našej spolupráce na zariadení ISOLDE (CERN), s dôrazom na najnovšie výsledky pre izotop 188Bi [3]. Diskutované budú aj budúce možnosti výskumu βDF v oblasti neutrónovo deficitných izotopov v blízkosti olova a v oblasti neutrónovo bohatých jadier v okolí francia.
[1] A. N. Andreyev, K. Nishio and K.-H. Schmidt, Rep. Prog. Phys. 81, 016301 (2018).
[2] A. N. Andreyev, M. Huyse and P. Van Duppen, Rev. Mod. Phys. 85, 1541 (2013). 
[3] B. Andel et al., Phys. Rev. C 102, 014319 (2020).