Nadácia Národnej banky - grantová výzva

na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy


13. 05. 2023 20.38 hod.
Od: Michal Demetrian

Účel výzvy: Rozvoj ekonomickej a finančnej vedy

Konečný termín na podanie žiadosti o grant: 29.6.2023

Oprávnená výška grantu pre žiadateľa:  

  • v minimálnej výške: 5 000 EUR
  • v maximálnej výške: 50 000 EUR (pri doktorandskom programe do 30 000 EUR)

Doba realizácie podporeného projektu: od 1.10.2023 do 31.12.2026

Bližšie informácie o grantovej výzve