Mobilita za účelom výučby / výučby + školenia (STA) - dodatočná výzva

v akademickom roku 2022/2023, podávanie prihlášok do 31.1.2022


06. 12. 2022 14.47 hod.
Od: Patrik Kmetek

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie programu Erasmus+ (OPE RUK) a Oddelenie pre zahraničné vzťahy FMFI spúšťa dodatočnú výzvu pre uchádzačov o mobilitu za účelom výučby a výučby + školenia (STA) v akademickom roku 2022/2023

Deadline na podávanie online prihlášok je stanovený na 31.1.2023 o 23:59 hod.

Online prihláška: https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=en 

Všetky potrebné a užitočné informácie a inštrukcie týkajúce sa administratívnej procedúry: https://uniba.sk/index.php?id=29428