Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023 - výzva

Výzva na prihlasovanie na študentské mobility Erasmus+ za účelom štúdia na akademický rok 2022/2023. Prihlášky: do 15.2.2022


20. 01. 2022 14.58 hod.
Od: Patrik Kmetek

Bližšie informácie nájdete na stránkach univerzity a prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla do AiSu. Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na stránke https://moja.uniba.sk/.

Výzva bude otvorená do 15.2.2022. 
Po tomto termíne prihlasovanie nebude možné. 

Informácie o Erasmus+ štúdiu aj na stránkach fakulty

Pred podaním prihlášky na konkrétnu univerzitu je nutné, aby si študenti na stránkach zahraničnej univerzity dohľadali kurzy, ktoré budú môcť byť uznané ako ekvivalent kurzov ponúkaných na FMFI, prípadne výber kurzov konzultovať priamo s garantom vášho štúdia. Študenti, ktorí sa prihlásia, budú musieť v prihláške uvádzať ich univerzitný email, ktorý bude automaticky doplnený z AISu. Prosíme teda, aby si študenti neprepisovali univerzitný email za svoj súkromný a to z dôvodu ľahšej identifikácie študenta. Všetky informácie z Mobility Online a novinky im v tomto prípade budú chodiť iba na univerzitný email. 

Konzultácie k prihláškam a otázky ohľadom študentskej mobility zasielajte e-mailom na adresu: kmetek1uniba.sk alebo osobne na F1 120.