ENLIGHT mobilita

termín na prihlasovanie: 13.4.2022


06. 04. 2022 11.39 hod.
Od: Juraj Tóth

Do stredy 13. apríla sa môžete prihlásiť do pilotnej výzvy na semestrálnu Erasmus+ mobilitu v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT pre zimný semester 2022. Mobility sa organizujú na základe spoločnej zmluvy pre všetky študijné odbory na úrovni univerzít. Preto aj výberový proces nebude organizovaný na Vašej fakulte, ale na úrovni celej univerzity. Pred podaním prihlášky si prosím na stránkach partnerskej univerzity overte, či študijný odbor, o ktorý máte záujem, sa na partnerskej univerzite vyučuje a je kompatibilný s Vašim študijným programom na Univerzite Komenského. Po výbere a nominácii študentov bude Vaša prihláška spracovaná rovnakým spôsobom, ako ostatné Erasmus+ semestrálne mobility (podpis Learning agreement Vašou fakultou a partnerov, rovnaké granty...). V prihláške si môžete vybrať 1 ENLIGHT univerzitu. Prihlášku si prosím nepodávajte, ak ste už na zimný semester vybraný na mobilitu v klasickej Erasmus+ výzve, osobitné ENLIGHT výzvy sa budú organizovať pravidelne pre každý semester.

Výber bude založený iba na 2 kritériách – prospech v predchádzajúcom akademickom roku (s výnimkou študentov 1. ročníka) a motivačný list vyplnený priamo v prihláške. K podaniu prihlášky nepotrebujete žiadne iné dokumenty, iba vyplnenú online prihlášku.

Prihláška  

ENLIGHT je európska sieť univerzít, založená na podporu vyváženej kvality života, udržateľnosti a globálnej angažovanosti prostredníctvom transformácie vysokého školstva. Aliancia vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania.

Stránky partnerských univerzít:

Univerzita Gent (Belgicko): https://www.ugent.be/en  

Univerzita Bordeaux (Francúzsko): https://www.u-bordeaux.com/

Univerzita Uppsala (Švédsko): https://www.uu.se/en/

Univerzita Groningen (Holandsko): https://www.rug.nl/

Univerzita v Baskicku (Španielsko): https://www.ehu.eus/en/en-home

Univerzita Göttingene (Nemecko): https://www.uni-goettingen.de/en/1.html

Írska národná univerzitu v Galway: https://www.nuigalway.ie/

Univerzita Tartu (Estónsko): https://ut.ee/en (vo výzve ZS 2022 nie je zapojená)

Viac informácií o programe nájdete na stránkach UK