Dekanské voľno (11.4.2023)

v utorok 11.4.2023


07. 03. 2023 11.48 hod.
Od: Iveta Gašparová

Oznamujeme študentom, že dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. udeľuje všetkým študentom FMFI UK dekanské voľno na utorok 11.4.2023.