APVV Dunajská stratégia - Francúzsko 2022

výzva na podávanie žiadosti pre projekty medzi organizáciami z Dunajského regiónu a Francúzskom


23. 11. 2022 23.27 hod.
Od: Martina Sandanusová

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike

Dátum vyhlásenia výzvy: 9.11.2022
Dátum ukončenia výzvy je 16.1.2023

V žiadosti musia byť uvedené minimálne dve partnerské organizácie. Každá partnerská organizácia, s ktorou bude žiadateľ spolupracovať, musí byť z inej partnerskej krajiny. Nesplnenie uvedenej podmienky má za následok vyradenie žiadosti.

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je originál alebo úradne overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a každou zúčastnenou partnerskou organizáciou. 

Viac: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/ds-fr-2022.html