30 rokov Slovenskej republiky v CERN-e

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komentského v spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave pripravili pre žiakov stredných škôl podujatie, na ktorom môžu zistiť viac o výskume v CERNe. Podujatie je organizované pri príležitosti 30. výročia Slovenskej republiky v CERN a bude sa konať v utorok 27. 6. v dopoludnajších hodinách v priestoroch fakulty.


23. 06. 2023 16.18 hod.
Od: Pavol Bartoš

Už tri desaťročia spolupracujú slovenskí fyzici na projektoch Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Pri tejto príležitosti organizuje MŠVVaŠ spolu s Výborom pre spoluprácu SR s CERN, pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej slávnostné zasadnutie dňa 27.6.2023 o 13:00 hod. vo Vedeckom Parku UK v Mlynskej doline v Bratislave, za účasti ministrov školstva a zahraničných vecí, riaditeľky pre medzinárodné vzťahy CERN-u, hostí z ČR a CERN-u, ako aj komunity vedcov a študentov spolupracujúcich s CERN-om.

Na stretnutí budú pripomenuté hlavné míľniky nášho členstva v CERN-e a predstavené výhody členstva pre našu vedu, ekonomiku a spoločnosť.

Stretnutiu bude predchádzať dopoludňajší program pre stredoškolákov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý zahŕňa prednášky, virtuálnu návštevu experimentu ATLAS, stavbu hmlových komôr ako aj pozorovanie častíc kozmického žiarenia.

V rámci dopoludňajšieho programu vystúpia Samuel Kováčik a Barbora Eckerová.  

Samuel Kováčik je teoretický fyzik, popularizátor vedy, zakladateľ projektu Vedátor_sk a ambasádor CERN-u na Slovensku. Dizertáciu získal na FMFI UK, odkiaľ sa pobral na Dublinský Inštitút Pokročilých Štúdií, kde získal výskumný grant. Zaoberá sa modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi. Rád popularizuje čo najnormálnejšie témy ako oblaky, zvieratá či stromy. Napísal obľúbenú knihu Obyčajné zázraky. Pre oslavy 30. výročia Slovenska v CERN-e si pripravil tému, ktorá vŕta v hlave fyzikom i laikom - "Čo to vlastne je častica?"

Barbora Eckerová je vedecká pracovníčka Katedry jadrovej fyziky a biofyziky na FMFI UK. Je členkou kolaborácie ATLAS v CERNe, v rámci ktorej vypracovala aj svoju dizertačnú prácu. Zaoberá sa štúdiom top kvarku a jeho vlastností.  V rámci osláv 30. výročia Slovenska v CERN-e bude rozprávať o tom, na čo nám vlastne sú urýchľovače.

Text prebratý zo stránky Svet častíc

Tlačová správa

Program podujatia