Zasadnutie disciplinárnej komisie (8.1.2024)

v pondelok 8.1.2024 o 10:00 hod. v zasadačke dekana


14. 12. 2023 22.35 hod.
Od: Kristína Rostás

Na zasadnutí disciplinárnej komisie sa budú prejednávať disciplinárne priestupky 8 študentov.