Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. (22.9.2023)

v piatok 22.9.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C


03. 09. 2023 22.15 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, 

sa uskutoční dňa 22. septembra 2023 o 13,00 hod. v posluchárni C verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Ivety Waczulíkovej, PhD., pracovníčky Katedry jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

"Fyzikálne metódy vo výskume účinku a biokompatibility nanočastíc s potenciálnym využitím v medicíne "

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.