Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Matej Klas, PhD. (22.4.2022)

v piatok 22.4.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


04. 04. 2022 12.22 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 22. apríla 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Mateja Klasa, PhD. pracovníka Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Zdroje plazmy pre biomedicínske aplikácie

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Miniaturizácia výbojov a ich aplikácie 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.