Seminár ODI - Michal Sedlák (25.4.2022)

v pondelok 25.4.2022 o 14:00 hod. v miestnosti I 32


24. 04. 2022 08.10 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: Mgr. Bc. Michal Sedlák

Názov prednášky: Kolaboratívne učenie komplexných zručností pomocou imerzívnej virtuálnej reality

Termín: 25.4.2022, 14:00 hod., I 32


Abstrakt:
Zariadenia imerzívnej virtuálnej reality (iVR) nám umožňujú vnoriť sa do virtuálneho priestoru a disponujú kapacitou zobrazovať 3D objekty s možnosťou skúmať ich zo všetkých strán a uhlov. Sú vhodným médiom pre zobrazovanie komplexných modelov a vizualizácii. Navyše ponúkajú možnosť spúšťať simulácie a sledovať priebeh procesov s automatickým vyhodnocovaním v reálnom čase. Edukácia a tréning komplexných zručností pomocou iVR môže využívať princípy tzv. Scientific Discovery Learning (SDL) a Learning through Problem Solving (LPS). Navyše nám umožňuje praktizovať dištančnú výuku a kolaboratívne učenie. V tejto prednáške sa dozviete o praktických implikáciách kolaboratívneho učenia komplexných zručností pomocou imerzívnej virtuálnej reality.