Seminár Katedry teoretickej fyziky - Ladislav Kvasz (26.4.2022)

v utorok 26.4.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C aj online formou


20. 04. 2022 13.20 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. (Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Pedagogická Fakulta, Univerzita Karlova)

Názov: Úloha vedeckých inštrumentov v poznávaní prírody

Termín: 26.4.2022, 14:00 hod., poslucháreň C aj online

Abstrakt:
Cieľom prednášky bude najprv predstaviť základné princípy inštrumentálneho realizmu z knihy Inštrumentálny realizmus (Praha 2015) a následne načrtnúť smer, ktorým som sa snažil od doby publikácie knihy príslušnú teóriu rozvíjať, a to najmä so zameraním na fyziku. Dotknem sa vysvetlenia idealizácie v prírodných vedách, ktorej úlohou je umožniť zladiť rozdielne a často nesúrodé druhy inštrumentálnej praxe. Ďalšou témou je nahradenie poznania založeného na subjektívnom zážitku zmyslového vnemu poznaním založenom na meraní, teda na objektívnej udalosti v rámci inštrumentálnej praxe.

Informácie o pripojením prostredníctvom platformy ZOOM nájdete v pozvánke.