Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2023, finančné a záverečné správy: 26.1.2024


09. 10. 2023 14.29 hod.
Od: Martina Sandanusová
 1. Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2024:
  MŠVVaŠ SR do 15.12.2023 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA a zaslanie poštou.
  Dokumenty na podpis p. rektora v prípade spoločných projektov (2 a viac fakúlt/súčastí UK) doručiť najneskôr do 27.11.2023 a dokumenty na podpis p. dekanovi doručiť najneskôr do 15.12.2023 do 14-tej na CPP (F1 117).
 2. Finančné správy projektov pokračujúcich v roku 2023
  MŠVVaŠ SR do 26.1.2024 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA
  Písomná forma sa nezasiela. 
 3. Záverečné správy končiacich v roku 2023
  MŠVVaŠ SR do 26.1.2024 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA.
  Zasiela sa iba o potvrdenie o podaní záverečnej správy podpísané štatutárom (nie celá správa). 

  Je potrebné, aby dokumenty na podpis p. rektora  v prípade spoločných projektov a p. dekana boli na CPP doručené do 22.1.2024 ( odovzdáva sa 2xpotvrdenie o podaní záverečnej správy a 1xcelá správa kvôli registratúre)

Viac informácií: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2024-financnych-sprav-za-rok-2023-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2023/