KEGA 2023

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023


22. 03. 2022 13.40 hod.
Od: Martina.Sandanusova@fmph.uniba.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2023. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom online systému na Portáli vysokých škôl najneskôr do 29.4.2022 do 14.00 hod. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). 

Viac na: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2023-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2022/