Dva dni s didaktikou matematiky 2023

V dňoch 7. a 8. septembra 2023 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už ôsmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky.


01. 09. 2023 14.52 hod.
Od: webmaster

Konferencia je primárne určená pre učiteľov matematiky druhého stupňa ZŠ a všetkých typov SŠ. Jej cieľom je prezentácia výsledkov práce v rôznych oblastiach didaktiky matematiky, prezentácia osobných skúseností učiteľov s vyučovaním matematiky, prezentácia zaujímavej činnosti žiakov a vytvorenie aktívnej komunity učiteľov matematiky, v ktorej sa stimuluje spolupráca medzi ZŠ, SŠ a VŠ. Program konferencie bude zložený z plenárnych prednášok, panelovej diskusie, vystúpení v sekciách, workshopov a prezentácii posterov.

Viac informácií: https://dvadni.sk/