Dekanské voľno (19.4.2022)

v utorok 19.4.2022


04. 04. 2022 11.38 hod.
Od: Iveta Gašparová

Oznamujeme študentom, že dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. udeľuje všetkým študentom FMFI UK dekanské voľno na utorok 19.4.2022.