APVV Slovensko - Poľsko 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike


25. 05. 2023 13.24 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 22.5.2023

Dátum uzavretia: 24.7.2023, 12:00 hod.

Zameranie a ciele výzvy:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 4 800 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 2 400 EUR na kalendárny rok projektu.

Viac na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-polsko-2023.html