APVV Slovensko - Bulharsko 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej republike


10. 10. 2023 15.46 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Dátum otvorenia: 9.10.2023

Dátum uzavretia: 12.1.2024, 12:00 hod.

Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 7 200 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 3 600 EUR na kalendárny rok projektu.

Viac na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-bulharsko-2023.html