APVV - PP MSCA PF 2022

Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji


06. 06. 2022 23.02 hod.
Od: Martina Sandanusová

Novootvorená výzve APVV na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji s označením PP MSCA PF 2022“. 

Hlavným zámerom výzvy „PP MSCA PF 2022“ je podpora projektov Postdoctoral Fellowships Marie Skłodowska-Curie Actions, ktoré získali od Európskej komisie hodnotenie „Seal-of Excellence“. Ide o projekty, ktoré boli hodnotené zo strany Európskej komisie ako kvalitné, avšak nezískali finančné príspevky.

Zámerom je podporiť excelentný výskum hlavného zodpovedného riešiteľa realizovaného v rámci organizácií výskumu a vývoja v SR. Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou poskytovania finančných prostriedkov za stanovených podmienok na riešenie projektov, ktoré dosiahli osvedčenie „Seal-of-Excellence“ v rámci grantovej výzvy Horizon Europe, Marie Skłodowska-Curie Actions - Postdoctoral Fellowships. 

Výzva je otvorená od 1.6.2022 do 1.8.2022 (12:00) 

Bližšie informácie k výzve nájdete na stránke APVV.