Vysvetlivky k štruktúre predmetov v AISe

Vysvetlivky k štruktúre predmetov v AISe

Každý predmet "vlastní" minimálne jedna katedra. To znamená, že ho možno vyhľadať v zozname predmetov tejto katedry (aplikácia VSST152 Tvorba ponuky predmetov).
Predmet je v ponuke katedry, z ktorej garant študijného plánu a katedry, z ktorej je vyučujúci predmetu. V skratke predmetu sa uvádza katedra, z ktorej je vyučujúci.

Každý predmet sa môže vyskytovať v jednom alebo niekoľkých študijných programoch. To, v ktorých študijných programoch sa predmet vyskytuje si možno pozrieť v menu (ikonka bežca) - Vyhľadať predmet v študijných plánoch.

V ideálnom prípade sa predmet vyskytuje v Ponuke predmetov iba raz (jeden riadok). Teraz máme (Univerzita) predmety v jednej databáze a táto vznikla spojením databáz jednotlivých fakúlt. Takže nebolo možné vždy zabezpečiť, aby sa predmet vyskytoval len raz.

Ak Vám chýba predmet, môže to byť preto, lebo nie ste pri predmete uvedení ako vyučujúci. Obráťte sa katedrového administrátora ponuky predmetov. Ak chcete zistiť, či ste pri predmete uvedený, vyhľadajte si v aplikácii VSST152 predmet len podľa názvu.

Ak predmet učia vyučujúci z dvoch katedier, musia byť aj medzi zabezpečujúcimi katedrami uvedené obidve katedry.