Mgr. Beáta Svitková

miestnosť M 6
telefón 602 95 479
e-mail Beata.Svitkovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

  • fyzika
  • biomedicínska fyzika
  • obnoviteľné zdroje energie
  • technická fyzika

Magisterské štúdium

  • fyzika (všetky ŠP)
  • biomedicínska fyzika
  • obnoviteľné zdroje energie

Rigorózne konanie