Mgr. Beáta Svitková

miestnosť M 6
telefón 602 95 479
e-mail Beata.Svitkovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

1., 2., 3., 4., 5. rok štúdia:

  • fyzika
  • biomedicínska fyzika
  • obnoviteľné zdroje energie

Magisterské štúdium

1., 2., 3. rok štúdia:

  • fyzika (všetky ŠP)
  • biomedicínska fyzika
  • obnoviteľné zdroje energie

3. rok štúdia:

  • manažérska matematika

Rigorózne konanie