Postery ŠVK 2021

Keďže v roku 2021 prebieha konferencia online, klasická posterová session nie je. K niektorým prácam nájdete postery tu.

Pre zväčšenie stačí poster rozkliknúť.

Informatika

Dana Škorvánková - Human Pose Estimation using Per-Point Body Region Assignment
Šimon Sádovský- Usefulness of Information and Unary Regular Languages
Veronika Mattová - Into the Magic Shop: An analysis of the human brain and heart´s mysteries