Udalosti 2020/2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu a pokračujúce dištančné štúdium sa v akademickom roku 2020/2021 sa žiadne udalosti nekonali.