Činnosť ŠKASu

Základná činnosť ŠKASu (teda to, čo sme na základe našich mandátov povinní robiť) na úrovni akademického senátu FMFI UK

 1. Schvaľovanie a prerokovávanie rôznych dokumentov (dlhodobý zámer fakulty a pod.). Všetky schválené uznesenia sú súčasťou oficiálnych zápisníc, ktoré sa dajú nájsť na webe fakulty v časti Akademický senát po prihlásení.
 2. Činnosť v rôznych v rôznych komisiách Akademického senátu (Pedagogická, Koncepčná a právna, Mandátová, ...). Tieto komisie pripravujú podklady pre senát.

 

Mimoriadna činnosť ŠKASu na úrovni akademického senátu FMFI UK

 1. Zúčastnili sme sa udalosti Konvent organizovanej študentskou časťou Akademického senátu. Pri tejto príležitosti sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o fungovaní univerzity a boli sme účastníkmi plodnej diskusie.
 2. Zvolanie Mimoriadneho zasadnutia senátu FMFI UK na tému štrajku učiteľov, kde bol schválený nasledujúci bod programu a prediskutovala sa téma štrajku na pôde fakulty. („Akademický senát FMFI UK vyjadruje podporu požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU), ktoré považuje za opodstatnené. Problémy materských, základných a stredných škôl sa bytostne týkajú aj vysokých škôl, pretože úspešnosť študentov vysokých škôl zvlášť závisí od kvalitného stredoškolského vzdelania. Rezort školstva Slovenskej republiky dlhodobo zápasí so zlou finančnou situáciou, a preto AS FMFI UK vyzýva vládu SR, aby sa začala vážne zaoberať požiadavkami ISU.“). Výsledkom bola bohatá diskusia a niekoľko ďalších prijatých uznesení podporujúcich učiteľov.
 3. Zúčastnili sme sa zasadnutia Študentskej časti akademického senátu Univerzity Komenského, kde sme boli ako členovia lokálneho senátu prizvaní. Týkal sa opäť štrajku učiteľov a navyše požiadaviek vysokoškolských študentov. 

 

Mimoriadna činnosť ŠKASu (teda to, čo robíme ako dobrovoľníci) v akademickom roku 2019/20

 1. Aktualizácia príručky (nie len) pre prvákov Matfyzákov sprievodca po galaxii.
 2. Pomoc s organizáciou prváckeho týždňa, zaobstaranie matfyzáckych tričiek, propagačných materiálov a odmien za športové aktivity, organizovanie každoročnej grilovačky, prehliadka mesta spojená s posedením a diskusiou so staršími študentami, pomoc s orientáciou na fakulte, a pod.
 3. Aktívna participácia pri zriaďovaní nových miestností pre študentov na oddych, relax a prácu na nasledujúcich projektoch: 
  - Na úrovni ŠKAS prebehli s Nexteriou tri rokovania, pričom ŠKAS aj finančne participoval na realizácii projektu Unispace
  - v rámci projektu VacuumZone sa členovia ŠKAS zúčastnili na rokovaní s investormi (Vacuumlabs) a mali možnosť pripomienkovať vznikajúci priestor na našej fakulte pre našich študentov

 

 

Mimoriadna činnosť ŠKASu (teda to, čo robíme ako dobrovoľníci) v akademickom roku 2017/18

 1. Aktualizácia prváckej príručky Matfyzákov sprievodca po galaxii.
 2. Pomoc s organizáciou prváckeho týždňa, zaobstaranie matfyzáckych tričiek a odmien za športové aktivity, organizovanie grilovačky, prehliadka mesta s posedením a diskusiou so staršími študentami, pomoc s orientáciou na fakulte, a pod.
 3. Rozbehnutie a pomoc pri projekte Mini-Erasmus.
 4. Inicializácia projektu Matfyz v kocke.
 5. Organizovanie tradičnej matfyzáckej Kapustnice.

 

Mimoriadna činnosť ŠKASu (teda to, čo robíme ako dobrovoľníci) v akademickom roku 2016/17

 1. Upratanie Cauchyho klubovne pred začiatkom zimného semestra.
 2. Aktualizácia prváckej príručky Matfyzákov sprievodca po galaxii.
 3. Výmena sietí pri posluchárňach A a F1 za nové.
 4. Organizácia prváckeho týždňa, zaobstaranie matfyzáckych tričiek, oboznámenie prvákov s možnosťou stravovania na internátoch, prehliadka mesta, grilovačka.
 5. Jesenné sadenie tulipánov.
 6. Rozbiehanie projektu Propagácia fakulty.
 7. Organizácia tradičnej Matfyzáckej kapustnice.
 8. Vybudovanie Relax zóny v pavilóne fyziky.
 9. Matfyzácke semináre pre deti zo ZŠ vo Svite organizované spolu s Teach for Slovakia.
 10. Účasť na akcii Konvent UK.
 11. Premietanie filmov.
 12. Výpomoc pri organizovaní Majálesu.
 13. Stretnutie doktorandov.
 14. ... a veľa daľších drobností, ktoré dúfame zlepšujú život na matfyze – s viacerými vecami sa prihovárame kompetentým, a tým prispievame k riešeniu problémov (vybavenie toaliet na fakulte, a pod.), pri viacerých problémoch sme zas my oslovovaní, aby sme pomohli

 

Mimoriadna činnosť ŠKASu (teda to, čo robíme ako dobrovoľníci) v akademickom roku 2015/16

 1. Prvácka opekačka (počas prváckeho týždňa)
 2. Zorganizovanie už každoročnej matfyzáckej kapustnice a punču v decembri.
 3. Pracujeme na vzniku propagačného tímu na škole a na rôznych možnostiach a formách propagácie našej školy u stredoškolákov.
 4. Zainteresovanie našich študentov do podpory štrajku učiteľov materských, základných a stredných škôl. 
  Spísanie podporného vyhlásenia ŠKASu k štrajku učiteľov
  Vďaka podpore vedenia sme v týždni 15.-19.2. v prednáškovej miestnosti F1 sme boli schopní zorganizovať program plný debát so zaujímavými ľuďmi o štrajku, o súčasnom stave školstva, a aj o tom, čo sa ešte dá zlepšiť na matfyze. Vybrané časti programu je možné nájsť na YouTube kanáli MatFyzjeIn.
  Iné aktivity na podporu štrajku - 10 minút pre učiteľov, v rámci ktorých sa vytvorila aj živá reťaz medzi fakultami FMFI UK a PriF UK, fotenie pri tabuli ako vďaka učiteľom, ...
 5. Matfyzácky ples tiež vznikal pod záštitou ŠKASu, dekanátu, a ďalších zainteresovaných dobrovoľníkov, a to zamestnancov i študentov.
 6. Vytvorenie facebookovej stránky MatfyzJobs, kde pribúdajú pracovné a študijné ponuky pre študentov z našich odborov.
 7. Zorganizovanie diskusie Hanba nám?! na tému opisovania a využívania moderných prostriedkov na skúškach a písomkách.
 8. Základná starostlivosť v rámci možností o Cauchyho klubovňu a IT kobku (vysávanie, umytie mikrovlnky, zabezpečenie strateného taniera do mikrovlnky, oznámenie prevádzke budov o blikajúcich neónkach).
 9. Zabezpečenie Jesennej brigády na matfyze, kde sa vysadilo niekoľko sto cibuliek okrasných kvetov do záhonov pozdĺž prechodov medzi M a F sekciou.
 10. Zabezpečovanie študentských brigád na matfyze.
 11. Prepracovanie prváckej príručky a jej rozdávanie na prváckom týždni.
 12. Zabezpečenie študijných priestorov so stolami a stoličkami na prechode medzi F1 a F2 na 1. a 2. poschodí.
 13. Zriadenie knihobežníka pri vrátnici F. Zjavne sa niektorým ľuďom veľmi páči, lebo knižky miznú jedna radosť.
 14. Spolu so Stanom Grigušom a ďalšími spravovanie facebookovej stránky Matfyz je IN.
 15. Snaha o základnú informovanosť študentov prostredníctvom mailov, či už čo sa týka aktivít, ktoré organizujeme, alebo dôležitých termínov (napríklad nedávny mail o štátniciach).


Pri veľa činnostiach sme pracovali s podporou vedenia, dekanátu, správou prevádzky budov, a ďalších, bez ktorých by sme s danými aktivitami nepohli.