Bc. Boris Bobáľ

Podpredseda ŠKAS

 

 

 

Prečo si sa prihlásil do ŠKAS? Čo Ťa motivovalo?
 
Aká je Tvoja „špecializácia“ v ŠKASe (čomu sa primárne venuješ)?
 
Čo by si chcel dosiahnuť do konca Tvojho volebného obdobia?
 
Ako tráviš voľný čas?