Informácie o ubytovaní

FMFI má k dispozícii miesta v internátoch v Mlynskej doline. Ich oficiálny názov je VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Každému prijatému uchádzačovi bude podľa Smernice rektora č. 8/2017 ubytovanie pridelené, ak:

  1. Nemá trvalé bydlisko v dosahu IDS BK.  
  2. Elektronicky požiada o ubytovanie v termíne 10. – 19.7.2019 na stránke moja.uniba.sk/ v časti E-ubytovanie (prihlasovacie údaje sú na dekréte o prijatí). 
  3. Do 19.7.2019 uhradí preddavok na kauciu (informáciu a výške a spôsobe platby budú zaslané e-mailom
  4. Realizuje výber izby v stanovenom termíne (bližšie informácie na stránkach UK)

Pri nesplnení podmienok a. - d. uchádzač STRÁCA NÁROK NA UBYTOVANIE !

Je dôležité, aby ste sledovali svoju e-mailovú schránku (uvedenú v prihláške).

Bližšie informácie súvisiace s ubytovaním.