Informácie o ubytovaní

FMFI má k dispozícii miesta v internátoch v Mlynskej doline. Ich oficiálny názov je VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Každému prijatému uchádzačovi bude podľa Smernice rektora č. 8/2017 ubytovanie pridele, ak:

  1. Nemá trvalé bydlisko v dosahu IDS BK.  
  2. Elektronicky požiada o ubytovanie v termíne 7. – 17.7.2017 na stránke www.uniba.sk/ v časti E-ubytovanie (prihlasovacie údaje sú na dekréte o prijatí). 
  3. Do 17.7.2017 uhradí preddavok na kauciu (informáciu a výške a spôsobe platby budú zaslané e-mailom)
  4. V čase 4. - 5.8.2017 (ZŤP 28.7. - 5.8.2017) urobíte výber zo sprístupnených izieb konkrétnu, kde by ste chceli byť ubytovaný. 

 

Pri nesplnení podmienok a. - d. uchádzač STRÁCA NÁROK NA UBYTOVANIE !

Bližšie informácie súvisiace s ubytovaním.