Brigády, podujatia, príležitosti

SCHOLARSHIP - Work and Study UK bezplatne!20. 09. 2017

možnosť zúčastniť sa štúdia anglického jazyka

Ponuka práce - učiteľ matematiky a fyziky (informatiky)09. 06. 2017

Súkromné gymnázium a Súkromná základná škola ESPRIT prijme od školského roka 2017/2018 učiteľa aprobácie MAT - FYZ/INF.