E-learning na FMFI

Univerzita Komenského používa pre podporu online vzdelávania vzdelávacie prostredie tzv. Learning Management System – Moodle. Nájdete ho na stránke moodle.uniba.sk, kde sa nachádzajú základné informácie, príručky a prístup do kurzov.

Moodle je k dispozícii všetkým učiteľom aj zamestnancom UK pre zlepšenie kvality výučby. Pre pomoc s vytvorením vlastného kurzu a získanie ďalších informácií kontaktujte správcu služby: moodle(at)uniba.sk.

Elektronické kurzy na FMFI sa nachádzajú na stránke: moodle.uniba.sk/fmfi. Prihlasovanie do Moodlu je rovnaké, ako do AIS-u. Kontaktnou osobou pre Moodle na FMFI je RNDr. Marek Nagy, PhD.

<output>

Univerzita Komenského používa pre podporu online vzdelávania vzdelávacie prostredie tzv. Learning Management System – Moodle. Nájdete ho na http://moodle.uniba.sk, kde sa nachádzajú základné informácie, príručky a prístup do kurzov.

Moodle je k dispozícii všetkým učiteľom aj zamestnancom UK pre zlepšenie kvality výučby. Pre pomoc s vytvorením vlastného kurzu a získanie ďalších informácií kontaktujte správcu služby: moodle@uniba.sk.

</output>

<output>

Univerzita Komenského používa pre podporu online vzdelávania vzdelávacie prostredie tzv. Learning Management System – Moodle. Nájdete ho na http://moodle.uniba.sk, kde sa nachádzajú základné informácie, príručky a prístup do kurzov.

Moodle je k dispozícii všetkým učiteľom aj zamestnancom UK pre zlepšenie kvality výučby. Pre pomoc s vytvorením vlastného kurzu a získanie ďalších informácií kontaktujte správcu služby: moodle@uniba.sk.

</output>