Vyhľadávanie zamestnancov

RNDr. Radoslav Böhm, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie radiačnej fyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 95 771
F1 - 249

MSc. Martin Bohmann, Dr.rer.nat.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky, Oddelenie fyziky tuhých látok
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95
F2 -

doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Oddelenie aplikovanej matematiky
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 851
M - 265

PhDr. Klaudia Bokesová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Knižničné a edičné centrum
knihovník špecialista na katalogizáciu
02/602 95 459
I - 1

Mgr. Alžbeta Brandýsová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
2.dENF
02/602 95
F1 - 266

RNDr. Radovan Brečka, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 5 6 [7] 8 9 ... Nasledujúca Posledná