Vyhľadávanie zamestnancov

Master Thomas Vazquez, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Oddelenie fyziky životného prostredia
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Matej Veis

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky
referent

Mgr. Martina Velísková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
2.dBIF
02/602 95 492
F1 - 307

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Oddelenie didaktiky fyziky
docent VŠ učiteľ
02/602 95 422
F1 - 157

Mgr. Martin Venhart

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Dohoda

Mgr. Ján Veselý

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
1.dAPM

Mgr. Marek Vidiš, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Dekanát
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Jozef Világi, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Oddelenie astron. a astrofyziky
astronóm, astrofyzik
02/602 95 808
0905626423
AGO,F2 - 207
Prvá Predchádzajúca ... 62 63 [64] 65 66 ... Nasledujúca Posledná