Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Iveta Bečková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej informatiky
2.dINF

Eva Belicová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Knižničné a edičné centrum
knihovník špecialista na katalogizáciu
02/602 95 191
I - -1

Mgr. Eva Benková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
4.dAPM
02/602 95
M - 216

Mgr. Viktória Benková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
1.dJSF
02/602 95
F1 - 256

Ing. Judita Berezňáková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Knižničné a edičné centrum
knihovník špecialista na katalogizáciu
02/602 95 821
I - 29

PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Oddelenie didaktiky informatiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 95 220
I - 12
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná