Vyhľadávanie zamestnancov

Ing. Michal Barla, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Dohoda

Mgr. Aneta Barnes

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jazykovej prípravy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 95 726
F2 - 286

Bc. Daniela Bartková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Dohoda

Emil Bartoš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
strážnik
02/602 95 662, 238
M, F -

Ing. Ladislav Bartoš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
strážnik
02/602 95 662, 238
M, F -

Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 421
F1 - 363

Ing. Zina Bartošová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Knižničné a edičné centrum
knihovník špecialista na katalogizáciu
02/602 95 821
I - 29

PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Oddelenie didaktiky fyziky
Zamestnanec
02/602 95 819
F1 - 251
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná