Referát doktorandského štúdia

Poslaním referátu doktorandského štúdia je zabezpečenie servisu pre interných a externých študentov doktorandského štúdia, počnúc od zápisu študentov až po archivovanie spisov študentov. Spolupracuje s prodekanom pre doktorandské štúdium. 

Personálne obsadenie a kontaktné informácie

miestnosťklapka
Helena PatríkováF2 92194
Janette Mlynárová RotbauerováF2 92194


Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka

E-mail: rdrsfmph.uniba.sk

Úradné hodiny referátu doktorandského štúdia

Pondelok - Piatok  9:00 - 11:00

Úradné hodiny prodekana pre doktorandské štúdium doc. RNDr. Roberta Jajcaya, DrSc. na Referáte DRŠ (F2 92):

Pondelok, Utorok 11:00 - 11:30

Štvrtok 13:30 - 14:00