Referát doktorandského štúdia

Poslaním referátu doktorandského štúdia je 

  • administratívna a informačná podpora interných a externých študentov doktorandského štúdia
  • komplexné spracovanie študijnej agendy doktorandov počnúc od zápisu študentov až po archivovanie spisov študentov
  • starostlivosť o zosúladenie doktorandského štúdia s vysokoškolským zákonom, predpismy UK a vnútorným poriadkom FMFI UK
  • koordinácia s garantmi a odborovými radami doktorandských programov a externými vzdelávacími inštitúciami.

Referát úzko spolupracuje s prodekanom pre doktorandské štúdium.

Personálne obsadenie a kontaktné informácie

miestnosťklapka
Helena PatríkováF2 92194
Janette Mlynárová RotbauerováF2 92194


Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka

E-mail: rdrsfmph.uniba.sk

Úradné hodiny referátu doktorandského štúdia

Pondelok - Piatok  9:00 - 11:00

Úradné hodiny prodekana pre doktorandské štúdium doc. RNDr. Roberta Jajcaya, DrSc. na Referáte DRŠ (F2 92): 

Pondelok, Utorok  11:00 - 11:30
Štvrtok13:30 - 14:00