Stretnutie doktorandov (13.6.2017)

v utorok 13.6.2017 od 10:00 hod. v Skleníku


08. 06. 2017 08.36 hod.
Od: Júlia Pukancová

Pozývame Vás na Stretnutie doktorandov, ktoré sa usktoční v utorok 13. júna 2017 v Skleníku (vestibul fyziky, medzi posluchárňami F1 a F2). Cieľom tohto stretnutia je oboznámiť sa s prácou doktorandov na našej fakulte, prediskutovať ich témy pri posteroch a vypočuť si prednášky pozvaných doktorandov z Košíc a z Prahy. 

Program stretnutia: 

10:00 - 10:20 Otvorenie - Skleník
10:20 - 12:00 Poster session - Skleník
12:00 - 12:40 Pozvaná prednáška: Rekonštrukcia vlnoplochy z experimentu na synchrotróne použitím GPGPU, RNDr. Ladislav Mikeš, UPJŠ v Košiciach - poslucháreň F1
12:40 - 13:40 Obedná prestávka
13:40 - 14:20 Pozvaná prednáška: Bispeciální faktory v jazycích nekonečných slov, Ing. Kateřina Medková, ČVUT v Praze - poslucháreň F1
14:20 - 16:00 Voľná diskusia - Skleník 

Veríme, že Vás náš výskum a výskum pozvaných doktorandov zaujíma a podporíte naše stretnutie Vašou prítomnosťou.