Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium

v akademickom roku 2016/2017, termín do 16.6.2017


24. 05. 2017 13.31 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov bakalárskeho štúdia končiacich v akad. roku 2016/2017, aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia,  
  • osobne prišli  na ŠO dať si potvrdiť splnenie študijných výsledkov, kde zároveň podpíšu výpis vykonaných skúšok.  

Termín: najneskôr 16. 6. 2017