Imatrikulácia (28.9.2017)

vo štvrtok 28.9.2017 o 9:00 hod. v Aule UK


06. 09. 2017 11.16 hod.
Od: Iveta Gašparová

Slávnostná imatrikulácia študentov zapísaných v prvom roku bakalárskeho štúdia sa uskutoční v aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6

28. 9. 2017 o 9.00 hod.
(nácvik o 8.00 hod.)

Neúčasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 27. 9. 2017 na ŠO príslušnej referentke do 12.00 hod.

Žiadame študentov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

V zmysle Príkazu rektora UK č. 2/2012 bude imatrikulácia umožnená len študentom v spoločenskom oblečení.

Pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie dňa 28.9.2017 udeľuje dekan FMFI UK dekanské voľno študentom prvého roku bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2017/2018.