Univerzitná kvapka krvi 2017

6. - 10. novembra 2017 (pondelok - piatok), 13. - 15. novembra 2017 (pondelok - streda), fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Martin


Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizuje v poradí už 8. ročník celouniverzitného dobročinného podujatia - Univerzitnej kvapky krvi.

 

NIKDY NEVIEŠ, KEDY SA Z DARCU MÔŽE STAŤ PRÍJEMCA...

 

Univerzitná kvapka krvi, ktorá je určená študentom, zamestnancom a priaznivcom Univerzity Komenského v Bratislave, sa bude konať na týchto miestach (vždy v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.):

 

6. november 2017 (pondelok)

Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, prízemie historickej budovy, učebňa č. 10

 

7. november 2017 (utorok)

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, miestnosť č. 093

 

7. november 2017 (utorok)

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Vysokoškolský internát, Veľký klub, Novomeského 7, Martin

Tu môžete darovať krv v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod.!

 

8. november 2017 (streda)

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4, miestnosť č. B 132

 

9. november 2017 (štvrtok)

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10, zasadačka č. 14, 4. poschodie

 

10. november 2017 (piatok)

Lekárska fakulta UK
Moskovská 2, miestnosti č. 01 a č. 02, -1. poschodie

 

13. - 15. november 2017 (pondelok - streda)

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, miestnosť PLUS B1-322

 

Partnermi 8. ročníka Univerzitnej kvapky krvi sú:

Nestlé, FAnn-parfumérie, RAJO, dm drogerie markt, DRU, Dr. Oetker, RAUCH, Intersnack, Hamé, Mitická, Lidl, Jamieson, Bronx Colors a Dopravný podnik Bratislava

 
Plagát - Univerzitná kvapka krvi 2017 (PDF súbor)

Dôležité informácie pre darcov krviPridajte sa k udalosti na Facebooku UK!