Doplňujúce pedagogické štúdium informatiky 2017/2018

aj tento rok KZVI otvára tzv. pedagogické minimum pre študentov (aplikovanej) informatiky


19. 09. 2017 12.54 hod.
Od: Karolína Mayerová

Štúdium je navrhnuté na 2 roky, avšak je možné ho absolvovať počas celej dĺžky štúdia na FMFI (t.j. Bc., Mgr., aj PhD.) a to bezplatne. Predmety DPŠi si študenti môžu zapisovať ako voliteľné predmety v rámci svojho odborného štúdia. Po obhájení záverečnej práce a štátnici absolventi tohto štúdia získavajú dodatok k svojmu diplomu, ktorý ich oprávňuje vyučovať informatiku na základných a stredných školách.

Viac informácií, štúdijný plán a formulár prihlášky nájdete na webovej stránke fakulty.

Prvé informatívne stretnutie aj s absolventmi tohto štúdia bude 2. októbra 2017 o 14:00 hod. v miestnosti I/32