Dekanské voľno - prváci magistri (29.9-2017)

29.9.2017, pre študentov prvého ročníka magisterského štúdia


11. 09. 2017 10.59 hod.
Od: Iveta Gašparová

Dňa 29.9.2017 udeľuje dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekanské voľno študentom prvého roku magisterského štúdia z dôvodu konania slávnostnej promócie.