HUDBA JE LEN JEDNA – KONCERT PRE UNIVERZITU KOMENSKÉHO

Pozývame na koncert ansámblov Solamente naturali (Slovensko) a Barokksolistene (Nórsko) spojený s premietaním filmového dokumentu, ktorý sa uskutoční 17. apríla 2024 o 19.00 h v Moyzesovej sieni.


12. 04. 2024 08.17 hod.

Projekt One Music je výsledkom spolupráce dvoch renomovaných súborov z oblasti starej hudby, Solamente naturali zo Slovenska a Barokksolistene z Nórska. V spoločnom programe predstavia skladby, ktoré sú i napriek nesmiernej bohatosti prejavov a koreňov, z ktorých vychádzajú, súčasťou „jednej hudby“. Pestrá dramaturgia koncertu vytvorí viaceré pomyselné hudobné mosty: most medzi minulým a súčasným, ale aj medzi tým, čo sa v hudbe oboch národov môže javiť ako dominantné a tým, čo možno považovať za marginálne. Vypočujeme si skladby reprezentujúce staré hudobné prejavy slovanskej a severskej hudby uchované v hudobných archívoch. Zaznejú však aj skladby súčasných tvorcov, ktoré vznikli na základe inšpirácie starou hudbou: dielo nórskeho skladateľa Jona Balkeho Katapult a diela slovenských autorov Daniela Mateja (Cinque Ritornelli) a Michala Paľka (Kontexty : niektoré melódie spoločného vedomia). Farebnú mozaiku starého a nového doplní hudba národností, ktoré sú súčasťou slovenskej a nórskej kultúry: hudba rómska, židovská, ale aj saamská a vikingská.

Súčasťou podujatia bude aj premietanie filmového dokumentu o práci v archívoch, ceste za vzácnymi hudobnými rukopismi a procese spracovania do finálnej podoby koncertu. One Music prináša posolstvo, že cieľom hudby, nech už pochádza odkiaľkoľvek, je spájať ľudí. V jednom čase na jednom mieste v rovnakom opojení umením – príďte si ten pocit užiť spolu s nami.

Vďaka dlhodobej spolupráci Filozofickej fakulty UK so súborom Solamente naturali je študentskej obci a zamestnancom a zamestnankyniam Univerzity Komenského k dispozícii určitý počet voľných vstupeniek. Tie získajú kolegyne a kolegovia, ktorí sa najrýchlejšie registrujú pomocou registračného formulára (je potrebné používať univerzitnú emailovú adresu.)

Pozvánka na podujatie