Študenti FMFI UK ocenení na Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencii v didaktike informatiky

Študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky priniesli jedno druhé a dve tretie miesta z Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky, ktorá sa konala 2. júna na Prešovskej Univerzite v Prešove. Ocenené práce vznikli pod vedením pedagógov z Katedry základov a vyučovania informatiky.


08. 06. 2017 12.49 hod.
Od: Ľudmila Jašková

Dňa 2. júna sa na Prešovskej Univerzite v Prešove konal už piaty ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky. Konferencie sa zúčastnili študenti z desiatich univerzít – 7 zo Slovenska a 3 z Českej Republiky. Celkovo 22 prác prezentovali v štyroch sekciách – Edukačný softvér a digitálne technológie na školách (7 prác), Výskumné práce (6 prác), Metodické práce (9 prác). V doterajšej histórii konania konferencie sa tohto ročníka zúčastnil rekordný počet študentov z rekordného počtu univerzít. Sedem študentov z našej fakulty prezentovalo po dve práce v každej sekcii. Na záverečnom ceremoniále boli tri z nich ocenené a nasledujúci študenti si z Prešova odniesli diplomy a finančnú odmenu:  

  • Matúš Kováč (študent magisterského štúdia aplikovanej informatiky) - 2. miesto v sekcii Edukačný softvér a digitálne technológie na školách za prácu Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ
  • Patrícia Chovancová a Vladimír Šimko (študenti magisterského štúdia aplikovanej informatiky) - 3. miesto v sekcii Edukačný softvér a digitálne technológie na školách za prácu Online vektorový grafický editor pre základné školy
  • Natália Kováčová (študentka doktorandského štúdia v odbore Teória vyučovania informatiky) - 3. miesto v sekcii Metodické práce za prácu Koncept opakovania vo vyučovaní programovania nevidiacich žiakov základnej školy

Podrobnejšie informácie o konferencii: http://konferencia.pf.unipo.sk/svkdi/