Matfyzáci na Memoriále V. Jarníka

V dňoch 29. 3. - 1. 4. 2017 prebehla v Ostrave súťaž "Memoriál V. Jarníka". Za FMFI UK sa súťaže zúčastnilo družstvo 7-mich študentov vedené Martinom Nieplom, ktorý bol v Ostrave zároveň členom Jury súťaže.


03. 04. 2017 22.01 hod.
Od: Martin Niepel

V kategórii I: súťažilo 67 študentov, v kategórii II. súťažilo 78 študentov. Súťaže sa zúčastnilo (cca.) 35 univerzít.

Študenti našej fakulty dosiahli nasledujúce umiestnenia:

Kategória I:
8.-10. miesto: Slavomír Hanzely (1inf)  - čestné uznanie
29.-38. miesto: Peter Súkeník (1efm) - čestné uznanie
29.-38. miesto: Simona Veselá (1mat) - čestné uznanie

Kategória II:
20.-23. miesto: Michal Tóth (5mat) - čestné uznanie
37. miesto: Samuel Horváth (3efm) - čestné uznanie
38.-39. miesto: Pavol Vidlička (4mat) - čestné uznanie
40.-43. miesto: Jozef Rajník (3inf) - čestné uznanie