Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Pleva (25.6.2019)

v utorok 25.6.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/K6


11. 06. 2019 13.38 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 25. júna 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/K6 (-1. podlažie),  FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Nanoštruktúrované tvrdé vrstvy so zvýšenou húževnatosťou a teplotnou stabilitou

Uchádzač: Mgr. Marek Pleva

Školiteľ doktoranda: RNDr. Branislav Grančič, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD., Ing. Martin Nosko, PhD., RNDr. Marianna Španková, PhD., doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.
Oponenti: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., Ing. Vladimír Ballo, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce