CFA Institute Research Challenge 2018

Študenti bakalárskeho odboru „Ekonomická a finančná matematika“ získali 3. miesto na prestížnej súťaži „Research challenge“ organizovanej medzinárodným inštitútom CFA.


20. 02. 2018 12.17 hod.
Od: Igor Melicherčík

Dňa 6.februára 2018 sa konal už 8. ročník lokálneho finále súťaže Research Challenge organizovanej medzinárodným inštitútom CFA na VŠE v Prahe. Našu fakultu reprezentoval tím zložený z piatich študentov tretieho ročníka ekonomickej a finančnej matematiky: Matúš Bagin, Adam Fajkus, Juraj Hanuš, Jakub Hrbáň a Mário Igaz. V konkurencií českých a slovenských vysokých škôl sa im podarilo obsadiť konečné tretie miesto.

Organizátorom súťaže je celosvetovo uznávaný inštitút CFA, ktorý okrem iného poskytuje záujemcom dosiahnuť titul Chartered Financial Analyst. Ten sa medzi celosvetovou investičnou komunitou považuje za jeden z najuznávanejších a hovorí sa o ňom ako o zlatom štandarde pre kariéru v tomto odvetví. Certifikát pozostáva z celkom troch skúšok, ktoré pozostávajú najmä z oblasti investičného manažmentu, finančnej analýzy, akcií, dlhopisov, finančných derivátov ale aj etiky vo finančníctve. Práve za účelom propagácie inštitútu aj medzi študentami vznikla súťaž CFA Research Challange. Prvou cenou v lokálnom kole bola okrem postupu do jedného z troch globálnych kôl, aj možnosť absolvovať prvú skúšku bezplatne.

Do súťaže sa tento rok zapojilo 11 vysokých škôl z Česka a Slovenska, pričom každú z nich mohol reprezentovať iba jeden tím zložený z 3-5 členov. Úlohou študentov, bolo vypracovať komplexnú finančnú analýzu vopred určenej firmy verejne obchodovateľnej na burze. Tou bola tento rok konštrukčná firma Strabag SE. Študenti najprv vypracovali do 21. decembra 2017 report v anglickom jazyku. Ten sa skladal okrem analýzy firmy a finančnej analýzy aj z valuácie, zhodnotenia rizík, analýzy odvetvia a celkovej makroekonomickej analýzy. Z toho mali následne za úlohu vytvoriť odporúčanie pre potenciálnych investorov (Buy/Hold/Sell). Report sa podarilo vypracovať siedmim tímom a tie boli následne pozvané do Prahy, kde ich čakala prezentácia nasledovaná otázkami od poroty zloženej  zo skutočných odborníkov z praxe.

Podľa bodov z prezentácie sa náš tím umiestnil na druhom mieste, keď si okrem prezentácie poradili aj so spomínanými otázkami. Tento rok bolo však po prvý raz okrem prezentácie celkové poradie určené aj bodmi za report a to v pomere 1:1. Našim študentom sa nakoniec podarilo obsadiť tretie miesto, čo bolo podľa ich slov o niečo lepšie ako pôvodne očakávali.

„Tretie miesto nás určite teší, no bezprostredne po prezentácii sme tajne dúfali aj vo vyššie priečky. Účasť na súťaži hodnotíme celkovo napriek doslova stovkám strávených hodín pozitívne a berieme ju ako cennú skúsenosť, keďže sa z časti jedná o reálne používanú aplikáciu toho, čo sa učíme v škole. Naša vďaka patrí hlavne doc. Mgr. Igorovi Melicherčíkovi, PhD; Dr. Zuzane Chladnej a predovšetkým Marcelovi Imriškovi, ktorý nám ako náš Industry Mentor pomohol pri tvorbe analýzy cennými radami. Taktiež Tomášovi Hrbáčovi a celej CFA Society Czech Republic za organizáciu tejto skvelej súťaže, “ hodnotia na záver študenti.