Rektorské voľno (22.3.2024)

v piatok 22.3.2024


22. 02. 2024 08.16 hod.
Od: Kristína Rostás

Oznamujeme všetkým študentom, že rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. z dôvodu podpory účasti na voľbách udeľuje všetkým študentom UK na deň pred voľbami 22.3.2024 rektorské voľno.