Kariérny deň

Dňa 29.3.2023 sa uskutočnil kariérny deň pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.


05. 04. 2023 13.48 hod.
Od: Stanislav Griguš

Na chodbe pavilónu matematiky sa predstavilo 10 firiem, ktoré prezentovali našim študentom možnosti brigád, spolupráce či trvalého pracovného pomeru. Snažili sa zlákať svojich budúcich zamestnancov na rôzne drobnosti ako sú pukance, či hlavolami alebo plnenie challengov. No hlavnou náplňou bola prezentácia vedeckých a pracovných možností v uvedených firmách.

Kariérny deň bol realizovaný počas bežného výučbového dňa, aby študenti doslova o túto možnosť zakopli aj náhodne. A naše predpoklady sa naplnili a o prezentácie jednotlivých firiem bol vyrovnaný záujem.

Firmy mali okrem možnosti prezentácie v rámci stánku možnosti objednať si aj natočenie videa o „Matfyzákoch vo firmách“, čo využili dve firmy. Video o matfyzákoch v SPP je už spracované a umiestnené na našom kanáli: https://youtu.be/2aopU9OK9Qc 

Fotografie z podujatia