Vedec z FMFI UK sa podieľa na výskume genetiky paviánov

V novej štúdii, publikovanej 1.2.2019 v prestížnom časopise Scientific Advances, medzinárodný vedecký tím popisuje genómové sekvencie a evolučnú históriu šiestich druhov paviánov. Svoj podiel na tejto štúdii má aj skupina výpočtovej biológie z FMFI UK.


04. 02. 2019 09.44 hod.
Od: Tomáš Vinař

Populácie paviánov sú rozšírené v sub-saharskej Afrike a vedci sa v predchádzajúcich štúdiách venovali rozsiahlym analýzam ich správania, morfológie a ekológie. Nová štúdia prináša nové poznatky o tom, ako sa v priebehu evolúcie z jednej populácie vyvinulo šesť rôznych druhov paviánov. “V tejto štúdii ukazujeme, že evolúcia a diverzifikácia paviánov bola podstatne zložitejšia, ako sa pôvodne očakávalo,” hovorí Dr. Jeffrey Rogers zo sekvenovacieho centra na Baylor College of Medicine v USA, ktorý viedol medzinárodný vedecký tím. “Zistili sme, že po tom, ako sa diferenciovali nové línie paviánov, tieto nezostali izolované, ale sa navzájom krížili vo viacerých časových obdobiach a vo viacerých geografických oblastiach.” Keďže táto medzidruhová výmena genetickej informácie prebieha dodnes, sledovanie evolúcie takýchto populácií nám pomôže porozumieť evolučným procesom, ktoré viedli ku vzniku modernej ľudskej populácie. Vedci totiž už dávnejšie preukázali, že v minulosti prebiehala výmena genetickej informácie medzi modernými ľuďmi a ostatnými druhmi z rodu Homo, ako napríklad Denisovanmi alebo Neandertálcami. Tieto procesy je však ťažké zmapovať, keďže moderní ľudia sú jediný prežívajúci druh z tohto rodu, kým u druhov paviánov možno tieto procesy “naživo” sledovať až do dnešných dní.

“Štúdium evolúcie v dnešnej modernej dobe sekvenovania DNA vyžaduje spracovanie obrovského množstva dát a zložitú štatistickú analýzu. To je práve oblasť, kde naša informatická skupina prispieva k  činnosti takýchto konzorcií,” hovorí doc.  Tomáš Vinař zo skupiny výpočtovej biológie pôsobiacej na FMFI UK. Skupina z FMFI UK sa v minulosti podieľala aj na ďalších významných medzinárodných projektoch, napríklad pri sekvenovaní genómov kosmáča, pandy, orangutána, morských cicavcov a veľrýb.

Rogers et al. (2019)  The comparative genomics and complex population history of Papio baboons. Science Advances 5(1)eaau6947 

Skupina výpočtovej biológie na FMFI UK