Študenti FMFI UK ocenení na Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencii v didaktike informatiky

Naši študenti učiteľstva informatiky priniesli dve prvé miesta z Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky, ktorá sa konala 19. júna na Ostravskej Univerzite. Ocenené práce vznikli pod vedením pedagógov z Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky.


01. 07. 2019 10.43 hod.
Od: Karolína Mayerová

Dňa 8. júna sa konal už siedmy ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky. Konferencie sa zúčastnili študenti z viacerých univerzít zo Slovenska aj z Českej Republiky. Práce boli  prezentované v dvoch sekciách. Našu fakultu reprezentovali dve študentky, ktoré si odniesli z oboch sekcií prvé miesta.

  •  Bc. Lucia Makasová (študentka magisterského štúdia učiteľstva Chémie a informatiky) - 1. miesto v sekcii Metodické práce za prácu Aktivity s robotickou stavebnicou LEGO WeDo 2.0 (školiteľ – Mgr. Karolína Mayerová, PhD.)
  • Mgr. Iveta Csicsolová (absolventka magisterského štúdia učiteľstva Geografie a informatiky) - 1. miesto v sekcii Edukačný softvér a výskumné práce za prácu Nemusíš byť na to vždy sám (školiteľ – doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.)

Podrobnejšie informácie o konferencii